21 juni 2024

Ontwerpfouten

Zo af en toe verschijnen er postzegels met ontwerpfouten. Soms worden die ontdekt voor uitgifte en af en toe leidt dat ertoe dat een emissie niet wordt uitgegeven of wordt herdrukt. Meestentijds verschijnt een emissie gewoon, inclusief de fout of fouten.

Een zeer recent voorbeeld zijn de vellen Openbaar vervoer van PostNL. Verschenen op 19 augustus van dit jaar. Een van de zegels in het vel met waarde 1 Nederland toont de route Zwolle-Stadskanaal èn met een elektrische trein. Deze route heeft nimmer bestaan en – tot op de dag van vandaag – heeft Stadskanaal geen bovenleiding. Dit had de route Zwolle-Emmen moeten zijn, zoals de ontwerper ook in zijn plan voor deze emissie had bedacht.

Beide vellen tonen rondom plaatsnamen die nu of in het verleden met het openbaar vervoer bereikbaar waren. Mogelijk zijn er meer onjuistheden te ontdekken bij de zeer vele naamsvermeldingen, maar wat in ieder geval onjuist is is dat op vel 1 Nederland Stien staat (moet Stiens zijn) en op het vel 1 Internationaal staat Walburg vermeld. Dit is nimmer een gehucht, dorp of plaats geweest. Thans een wijk in de gemeente Zwijndrecht en in het verleden een rentmeesterwoning van een kweker.