21 juni 2024

Kinderbedankkaarten

Een klein verzamelgebied vormen de Kinderbedankkaarten. In de Speciale Catalogus BVPH van 2016 werden deze kaarten gecatalogiseerd en van een waarde voorzien. Er zijn kaarten in diverse categorieën, met ieder een aparte bedrukking en oplage. De kleinste oplage bedraagt 250 stuks.

De kaarten tussen 1958 en 1995 bestaan uit drie oplagen, gecatalogiseerd met de letters S, C en B. Hierbij heeft S (scholen) de grootste oplage, de C (comité) kaarten de kleinste en de B (bedrijven) kaart een wat grotere oplage.

In 1960 wordt geen B-kaart vermeld in de catalogus, maar die bestaat wel zoals de afbeelding aantoont. Oplage: 6000 exemplaren.