23 juli 2024

Sociale filatelie

Tegenwoordig gaat het in de filatelie allang niet uitsluitend meer om de postzegel of de envelop alleen. De sociale filatelie wordt steeds belangrijker. Hierbij gaat het dan voornamelijk om de inhoud van het poststuk en niet of in mindere mate over het poststuk zelf.

Een goed voorbeeld is het hier afgebeelde rouwstuk. Een visitekaartomslag compleet met het rouw-visitekaartje. Het poststukje zelf, met een frankering van 2½ cent Vurtheim (met afgesleten tanding en een slecht stempel van ‘sGravenhage), zou rijp voor de prullenmand zijn, ware het niet dat het rouw-visitekaartje er nog inzit. Het is het kaartje van S.J.P. (Paul) Kruger, Staats President van de Zuid Afrikaansche Republiek. Het stempel heeft wel een leesbare datum: 8 februari 1902. 

Kruger was de Boerenleider in de Tweede Boerenoorlog (1899-1902). In december 1901 arriveerde hij in Den Haag en vestigde zich in Hilversum. Begin 1902 vertrok hij naar Menton (blijkbaar via Den Haag) maar kwam een jaar later terug naar Hilversum.