18 april 2024

De NVPV

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars werd opgericht in 1884 en werd onlangs opgeheven en ging grotendeels op in het SamenwerkingsVerband Filatelie. De NVPV was een der oprichters van maandblad Philatelie, thans Filatelie.

De getoonde briefkaart dateert uit 1889 en werd geschreven door Johan K. Koning ‘Dirigeerend Bestuurslid voor den Verkoophandel’.