18 mei 2024

Beursreglement

Definities:

  • Het beursreglement, hierna te noemen het reglement
  • Het bestuur van Stichting de Brievenbeurs, hierna te noemen de organisator
  • WINTERSTAMPS, hierna te noemen de beurs
  • De beurs vindt plaats in het Van der Valk Hotel te Veenendaal, hierna te noemen hotel (gehele gebouw)
  • Deelnemers zijn handelaren, verenigingen en andere organisaties, die op uitnodiging van de organisator, deelnemen aan de beurs of een andere bijeenkomst / evenement in het hotel, georganiseerd door de organisator
  • Bezoekers, zij die de WINTERSTAMPS lokaliteiten betreden en geen deelnemer zijn
  • Een stand, een door de organisator aan de deelnemer toegewezen plek in het hotel
  • Opbouw/afbouw: momenten waarop de WINTERSTAMPS lokaliteiten in het hotel niet voor het publiek toegankelijk is

Handeldrijven is alleen in de lokaliteiten van de beurs toegestaan, doch uitsluitend met en door deelnemende handelaren
Handel is uitdrukkelijk niet toegestaan, ook niet door, of met deelnemende handelaren, in alle ruimten van het hotel buiten de lokaliteiten van de beurs, de parkeergarage en het buitenterrein hieronder begrepen.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator mag er door bezoekers geen reclame worden gemaakt, zowel in het hotel als op het terrein van het hotel.

Roken is niet toegestaan in het hotel.

Huisdieren worden niet toegelaten in de lokaliteiten van de beurs.

Bezoekers hebben geen toegang tot de lokaliteiten van de beurs buiten de openingsuren.

Noch de exploitant van het hotel, noch de organisator aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade aan en/of door personen en/of goederen toegebracht, zowel binnen als buiten de lokaliteiten van de beurs. Hieronder uitdrukkelijk begrepen schade en/of vermissing, die optreedt met betrekking tot goederen en/of personen, in de ruimste zin des woords, zowel binnen als buiten de openingsuren.

De organisator behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bezoekers te weigeren en personen die zich niet houden aan dit reglement en/of de richtlijnen van de organisator, uit de lokaliteiten van de beurs te verwijderen of te doen verwijderen en/of de toegang te ontzeggen.

De toegang tot de beurs kan tevens op voorhand ontzegd worden.

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator.

Door betreding van de beurs, verklaart men zich akkoord met dit reglement.

Te allen tijde is de organisator bevoegd om personen, waarvan vermoed wordt dat die slechts binnenkomen om eerder aanwezig te zijn, de toegang te ontzeggen buiten de openingsuren.

Het is niet toegestaan in het hotel eigen etenswaren of dranken te nuttigen.

Bezoekers aan de beurs betalen entree (per dag). Hierin begrepen koffie/thee en frisdranken en gratis parkeren (overdekt, inpandig).

De verstrekte polsband dient te allen tijde zichtbaar gedragen te worden. De polsband is slechts één dag geldig, persoonlijk en niet overdraagbaar. Misbruik wordt beschouwd als diefstal en zal als zodanig behandeld worden.

De gehele tekst van het beursreglement is ook als PDF bestand beschikbaar.