23 juli 2024

Distributiewet

Op 19 augustus 1916 trad de Distributiewet 1916 in werking. Er was een tekort aan voedsel en veel ging op de bon. Soms werd een tekort gecreëerd, zoals dat van aardappelen. Ook die gingen op de bon, maar ondertussen werd er wel geëxporteerd naar Duitsland. In ruil hiervoor kreeg de regering brandstof en dat werd belangrijker geacht dan aardappelen. Uiteindelijk resulteerde dat in de aardappeloproer in de zomer van 1917.

De uitvoerenden van de Distributiewet genoten portvrijdom. Anders dan bij andere portvrijdommen werden deze stukken niet als Dienst (met een nummer) verzonden, maar in de regel met een stempel Uitvoering Distributiewet. Voor ons verzamelaars zijn echter de labels natuurlijk aantrekkelijker.