18 april 2024

Klein en fijn!

Tegenwoordig is minimumformaat dat PostNL hanteert voor het verzenden van een brief of kaart 140×90 mm.  Anneke Dronkers laat in 1948 weten dat ze in Pembroke, Engeland getrouwd is.

Mogelijk vanwege naoorlogse papierschaarste is dit fraaie kaartje met bijbehorende envelop zeer klein uitgevallen. De envelop meet 71 x 46mm. Ongeveer de helft dus van wat heden ten dage is toegestaan.

Postzegel en adressering passen maar ternauwernood erop.

Het minimum formaat van 14×9 cm werd in 1993 in de Algemene Voorwaarden van PTT-Post opgenomen. Tot 1 januari 1994 gold er een coulanceregeling. De afzender – voor zover bekend – kreeg een kaart van PTT en het te kleine poststuk werd gewoon bezorgd.