21 juni 2024

Wat is het waard?

Die vraag wordt regelmatig gesteld als het om postzegels gaat. Ook vroeger was dat een vaak terugkerende vraag.

Harry Hilckes, Londen, verzamelde opbrengstprijzen van veilingen en gaf daar in 1895 een hardgebonden boekje van uit. Het betrof de opbrengsten bij vijf Engelse veilingen in het seizoen 1894-95.