21 juni 2024

BTW betalen leuk?

Waarschijnlijk zijn er maar weinigen die dat erg aantrekkelijk vinden. Toch zaten er vroeger wel degelijk leuke kanten aan het betalen van BTW, en met name voor postzegelverzamelaars. In 1934 (midden in de crisistijd) werd er Omzetbelasting ingevoerd in Nederland.

Hier werden ook zegels voor gedrukt om te laten zien dat deze belasting betaald was. Hier zien we een weegbriefje uit Bodegraven. Er werden 64 kazen gewogen die samen 257 kg wogen. De gehele berekening staat op het formulier en uiteindelijk werd er ƒ 84,81 betaald voor de partij, inclusief 4% OZB (ƒ 3,40). Deze werden verantwoord met een zegel van 20 cent en een van 3,30 Gld.

Het geeft een aardige kijk op de (groothandelsprijs) prijs van kaas in die tijd. De man kreeg blijkbaar 2% korting. Maar waarom de crisisheffing eraf gaat? Wie het weet mag het zeggen.