21 juni 2024

Russificering van Finse zegels eind 19e eeuw

Hoewel Finland en de Finse post autonoom waren, was het in 1888 ingevoerde Finlandstempel tegen het zere been van de Russen. De Finnen profileerden zich te veel als Finland (in plaats van als Rusland) en dat was niet de bedoeling. Men was bang dat de Finnen almaar meer de eigen identiteit naar voren zouden brengen.

Dat wilden de Russen terugdringen en de Russificering van Finland kwam naderbij. Op deze brief uit 1893 een vroeg aantekenstrookje met daarop Finland in drie talen, en het Finland-stempel van Borgå (Porvoo).