23 juli 2024

IJsland: over en uit?

Op 20 augustus verscheen het treurige bericht dat Postphil, de filatelistische dienst van IJsland, na ongeveer 90 jaar eind oktober ophoudt te bestaan. Er staat dit jaar nog één emissies op het programma op 31 oktober. Daarna is het over en uit. Er zullen tot het einde van het jaar nog drie medewerkers overblijven om de dienst te sluitend.

Of het helemaal over en uit is met IJslandse postzegels is nog niet zeker. als het aan de nieuwe CEO van de IJslandse post (Birgir Jonsson) ligt wel. Hij wil helemaal stoppen met de uitgifte van postzegels. Dit blijkt echter niet te kunnen volgens de huidige IJslandse wet. Het wachten is op antwoorden van de aandeelhouder van de IJslandse post, de IJslandse staat.

Mocht het zo zijn dat er verplicht postzegels uitgegeven moeten worden, dan zullen dat er slechts een paar per jaar zijn en zonder verder enige service aan verzamelaars. De productie en uitgifte zal dan worden uitbesteed aan externe partijen. We moeten dus vrezen dat….

Of ze de burelen en magazijnen aan het opruimen zijn is niet bekend, maar het is opvallend dat in het zojuist uitgekomen nummer 8 van het Noorse Bondsblad NFT als geschenk het afgebeelde blokje zit uit 2016. Waar zouden ze nog reclame voor moeten maken?