23 juli 2024

De pakketten vliegen binnen

Bestelling van pakketten per drone is niet nieuw. Er zijn diverse (post)bedrijven die ermee experimenteren, maar ook die het weer voor gezien houden, zoals Swiss Post, na ongevallen.

Het Amerikaanse bedrijf UPS (United Parcel Service), dat ook in Nederland actief is, heeft op 1 oktober van de FAA (de Amerikaanse Dienst Luchtvaart) voor haar dochterbedrijf UPS Flight Forward Inc. een licentie gekregen om een drone luchtvaartmaatschappij te exploiteren binnen de Verenigde Staten van Amerika. In eerste instantie zal het gaan om belevering van campussen van universiteiten en ziekenhuizen. Gevlogen zal worden met een Matternet M2 Quadcopter.

Beeld: www.UPS.com