21 juni 2024

Bestolen filatelist zette alarmsysteem niet aan en verwijt dat adviseur

Een opmerkelijk bericht in het Assurantie Magazine. Een verzamelaar had een kluis met voor € 87.500 aan postzegels, munten en sieraden in een inloopkast staan. Deze werd gestolen terwijl het alarmsysteem niet aan stond.

Om die reden heeft de verzekeraar de claim afgewezen. De verzamelaar is het daar niet mee eens en betoogt dat de adviseur onvoldoende heeft gewezen dat een in de polis opgenomen clausule eist dat het alarmsysteem werkend moet zijn. De in 2001 afgesloten verzekering wordt in 2017 onder dezelfde voorwaarde van de beveiligingsinstallatie.

Het geschil wordt voorgelegd aan het Kifid, het klachteninstituut voor het geld- en verzekeringswezen. Die geeft de assuradeur gelijk. Onbetwist is dat de clausule van het alarmsysteem in 2001 werd besproken. Het behoort niet tot de taak van de adviseur om telkenmale dit weer aan de orde te stellen noch om te controleren of het alarmsysteem functioneert. De verzekeraar hoeft niet uit te keren.

Beeld: Robert Finder (niet betrokken bij deze zaak)