23 juli 2024

‘Afscheidscadeautje’ voor Sandd

Na de verkregen toestemming voor de overname door PostNL van Sandd gaat het merk Sandd binnen niet al te lange tijd verdwijnen, evenals de postzegels. Tussen het moment van toestemming (27 september) en de feitelijke overdracht van de aandelen heeft postbedrijf Sandd, ongetwijfeld per (aangetekende) PostNL post van de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op 3 oktober een boete opgelegd gekregen van € 289.000 voor het overtreden van de Wml (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag).

Twaalf medewerkers hadden geklaagd over de normuren betaling van het postbedrijf die niet in overeenstemming waren met de daadwerkelijk gewerkte uren. Zo worden er normtijden vastgesteld voor diverse werkzaamheden die behoren bij bezorging. Het bedrijf had tot op de seconde een normtijd vastgesteld waarvan de medewerkers, die gehoord zijn, verklaarden dat die norm niet haalbaar was. Zo zou bijvoorbeeld het sorteren meer tijd kosten dan de norm.

De inspectie heeft daar 16 werknemers aan toegevoegd en kwam na onderzoek en het niet kunnen overleggen van een correcte urenregistratie door Sandd, to de conclusie dat de normuren niet corresponderen met de daadwerkelijk gewerkte uren. Hierdoor werd voor alle 28 medewerkers een te laag minimumloon vastgesteld.

(Foto: Sorteerkasten bij Sandd in Apeldoorn)