21 juni 2024

Nederland gebruikt in Indië?

Nee, dat niet, maar wel een Indische postzegel met – uitsluitend – een Indisch stempel. De prentbriefkaart is – blijkens het kaartschrijven – zo goed als zeker gewoon gepost in Nederland, want er wordt gesproken over een wandeling in de buurt van Wageningen en een tramrit naar Bennekom. De kaart werd verzonden met 2½c, correct briefkaarttarief (zeepost) naar Nederlands-Indië tot 16 november 1916. De kaart is verzonden naar Poerwodadi, nabij Semarang in Nederlands-Indië. Aldaar (23 oktober 1916) doorgezonden naar Salatiga.

Het is bijzonder dat er geen Nederlands stempel op de zegel noch op de kaart is aangebracht. De postzegel werd pas ontwaard in Poerwodadi, bij het doorzenden. Op de prentbriefkaart de hogere land- en bosbouwschool in Wageningen.