18 mei 2024

Verkoop laatste Surinaamse postzegels door Nederlandse PTT

De postzegels van de Nederlandse koloniën waren altijd verkrijgbaar bij de Filatelistische Dienst van de PTT in Nederland en aan de filatelieloketten op de postkantoren. Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk. Hiermee stopte ook de levering van postwaarden door de Nederlandse PTT.

In oktober 1975 stuurde de Filatelistische Dienst een kaart met de mededeling dat dat de verkoop van postwaarden van Suriname die vanaf 25 november 1975 zullen verschijnen in Nederland niet meer door de PTT zullen worden aangeboden. De reeds aangekondigde Kinderzegels die verschenen op 12 november, dus na het kaartschrijven, kwamen wel nog in de verkoop. Op 1 januari 1976 stopte de verkoop geheel van Surinaamse postwaarden.

Blijkbaar kwam alles nog als een verrassing of waren de afspraken eerst anders gemaakt. Expliciet wordt aangegeven dat de reeds aangekondigde serie Onafhankelijkheidszegels alsmede permanente postzegels in hoge waarden niet meer aan de Nederlandse loketten zullen verschijnen.