23 januari 2020

Studiegroep Zuid West Pacific (ZWP)

Studiegroep ZWP is opgericht op 25 mei 1968 en is aangesloten bij de KNBF. Aanvankelijk was het een vereniging voor Nieuw-Guinea geïnteresseerden. In de jaren negentig kwamen de gebieden die behoren tot de Indonesische archipel erbij. Met de opname van de gebiedsdelen in de West is de wens gerealiseerd van één studiegroep voor alle (voormalige) Nederlandse Overzeese Rijksdelen. Daarnaast maken ook Papoea Nieuw-Guinea en Australië deel uit van ZWP. De studiegroep telt momenteel 140 leden, waarvan 25 in het buitenland woonachtig.

Wat zijn de activiteiten van de vereniging?

 • Jaarlijks vijf bijeenkomsten met presentaties en veilingen
 • Clubtentoonstelling
 • Mededelingenblad driemaal per jaar circa 80 pagina’s volledig in kleur
 • Publicaties in boekvorm of als bijlage over bijzondere onderwerpen
 • Website www.studiegroep-zwp.nl, die regelmatig wordt geactualiseerd

De jaarlijkse contributie bedraagt €25 per jaar voor alle leden, zowel in Nederland als in het buitenland. U ontvangt dan alle convocaties, veilinglijsten en Mededelingenbladen digitaal. Voor gedrukte versies prijs op aanvraag.

Persoonlijke postzegels uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van ZWP

ZWP uw studiegroep voor:

 • Nederlands-Indië
 • Nederlands Nieuw-Guinea incl. UNTEA, Irian Barat, Irian Jaya en Papua
 • Indonesië
 • Papoea-Nieuw-Guinea
 • Australië
 • Nederlandse Antillen incl. Aruba, Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland
 • Suriname

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Han Dijkstra j.dijkstra50@chello.nl of kijk op www.studiegroep-zwp.nl

Voorbeeld van het ZWP verzamelgebied “Nederlands Nieuw-Guinea incl. UNTEA, Irian Barat, Irian Jaya en Papua”

ZWP en de Amerika’s

De Nederlandse Overzeese Gebiedsdelen in ‘de West’ hebben binnen ZWP een belangrijke plaats veroverd. Dit blijkt uit het feit, dat in elk nummer van het Mededelingenblad ook ruime aandacht wordt geschonken aan de postgeschiedenis van de Nederlandse Antillen en Suriname.

Bijzonder daarbij is, dat zelfs de meest recente ontwikkelingen op posthistorisch gebied worden belicht. Behalve bij ZWP vindt men nergens aandacht voor de enorme verscheidenheid aan moderne stempeltypes van de Nederlandse Antillen, voor de postale gevolgen van de Surinaamse inflatie of voor de ontwikkelingen in Caribisch Nederland.

Voorbeeld van pagina’s uit een recente uitgave van het ZWP mededelingenblad, met foto’s van de ZWP bijeenkomst op de Postex 2018
Idem, artikel over Vanuatu.