23 januari 2020

Vereniging voor USA en Canada Filatelie (USCA)

USCA zoals de vereniging kortweg wordt genoemd, is het filatelistisch thuisfront voor 190 Nederlandse verzamelaars van Amerikaanse (USA) en Canadese postzegels en brieven. Een bruisende actieve vereniging die op vele fronten actief is. In 2020 bestaat de vereniging 50 jaar!

USCA organiseert acht bijeenkomsten per jaar op locaties verspreid over het land, heeft een verenigingsblad met gespecialiseerde artikelen over de USA/Canada filatelie, eigen boekpublicaties, de website www.usca.nl voor nieuws en diepgaande informatie, een eigen bibliotheek inclusief elektronische databank en een eigen rondzend- en nieuwtjesdienst. USCA is op veel filateliebeurzen te vinden met een promotiestand. En is lid van de KNBF.

US Parcel Post Stamps

De bijeenkomst is dé ontmoetingsplaats voor de leden. Ruim tijd voor het postzegelen, filatelistisch materiaal vinden, genieten van goede presentaties en onderlinge uitwisseling en gezelligheid. Elke bijeenkomst is er een veiling met ruim 300 kavels en een samenkomst van de brievenstudiegroep waar Amerikaanse en Canadese poststukken worden besproken. Veel verzamelaars zijn gespecialiseerd op één of meer deelgebieden. Maar natuurlijk is er ook voldoende ruimte voor de niet gespecialiseerde of beginnende verzamelaar. Iedere USA en Canada verzamelaar is welkom!

Hamilton $5 plate block

Een aantal leden neemt regelmatig deel aan tentoonstellingen. En met succes! Hun verzamelingen krijgen nationaal en internationaal veel roem. En zijn soms leading. Zoals de specialistische verzamelingen Postal Cards en Postal Notes die in New York 2016 goud haalden.

Ameripex Error booklet black omitted

De USCA bibliotheek bezit naast vele Engelstalige filatelistische werken ook eigen publicaties en in het Nederlands vertaalde boeken. Het meest in het oog springend is het “Lexicon voor de USA Filatelie” uit 1990, waarin Amerikaanse filatelistische termen zijn vertaald en verklaard. Het 50 jarig jubileum van USCA heeft de aanzet gegeven om dit boek geheel te vernieuwen en flink uit te breiden. Het zal in 2020 als jubileumboek van circa 450 pagina’s aan de leden worden aangeboden. Een nieuw standaardwerk in de USA filatelie!

60c Airmail censor Africa

Als u in 2020 lid wordt ontvangt u (bij een tweejarig lidmaatschap) het boek gratis. De jaarlijkse contributie bij USCA is €24.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erik Mulder info@usca.nl of kijk op www.usca.nl.

30c en 50c Prexie tags

USCA is na 50 jaar een springlevende actieve vereniging. Waar de ware filatelist zijn hart kan ophalen. Een vereniging van vriendschap waar mensen zich thuis voelen. Met passie voor de filatelie!